Knjiga "Slovenski poosamosvojitveni film: institucija in nacionalna identiteta"

24.00

Film kot umetniški ali komercialni objekt išče poglede družbenih subjektov, ki pa v njem iščejo refleksijo samih sebe in svojega okolja, zapiše Matic Majcen. Zato ni presenetljivo, da so celovečerni filmi, ki so nastali v začetnem obdobju samostojne Slovenije in ob finančni pomoči Filmskega sklada, v vseh fazah svojega kroženja v družbi (financiranje, produkcija, filmski tekst, distribucija, prikazovanje, recepcija) prežeti z nacionalnimi elementi. Majcnova knjiga vnaša metodološko svežino v slovenske filmske raziskave, postreže s presenetljivimi rezultati in interpretacijami, vključno z analizo petih najbolj gledanih poosamosvojitvenih filmov: Gremo mi po svoje, Petelinji zajtrk, Kajmak in marmelada, Outsider, Nikogaršnja zemlja.

Share